Vil du bli medier i Cultura Bank 2017-08-16T10:32:58+00:00

Bli medeier i banken

Ved å kjøpe egenkapitalbevis i Cultura Bank bidrar du til å gjøre verden til et litt bedre sted samtidig som du kan tjene penger. Cultura Bank er nemlig en annerledes bank.

Vi investerer kun penger i grønne og bærekraftige bedrifter og prosjekter, og vi er den eneste banken i Norge som åpent forteller hvordan vi bruker pengene våre.

Vi har for eksempel bidratt til at du kan kjøpe økologiske bakevarer i Godt Brøds bakerier, at Bellona kan realisere sine miljøprosjekter og at Isandi kan drive etisk handel med partnere i det sørlige Afrika.

For at vi skal ha muligheten til å fortsette å låne ut penger til gode formål må vi øke egenkapitalandelen vår. Det gjør vi ved å selge egenkapitalbevis til mennesker som deg, som ser verdien av å støtte bærekraftige virksomheter.

I perioden 29. mai til 1. september 2017 har du mulighet til å kjøpe egenkapitalbevis.

Hvorfor investere
Hvordan brukes pengene?
Om Cultura Bank
Om egenkapitalbevis
Bestill prospekt

Hva får du som medeier i Cultura Bank

Din investering i egenkapitalbevis gir Cultura Bank mulighet til å låne ut 7 ganger dette beløpet til bærekraftige prosjekter med en grønn og etisk profil. Slik situasjonen er nå må vi takke nei til gode prosjekter fordi egenkapitalen ikke strekker til for å oppfylle myndighetenes krav.

Som medeier har du mulighet til å få utbytte når banken går med overskudd og har tilstrekkelig egenkapital. Egenkapitalbeviset er et verdipapir som kan benyttes til langsiktig sparing.

Eierne av egenkapitalbevis velger 1/3 av medlemmene til bankens forstanderskap, som er bankens høyeste organ.

Hvert egenkapitalbevis er på kr 1000,- og du kan selv velge hvor mange du vil kjøpe.

Bestill prospekt

Hvordan brukes pengene

En av våre grunnverdier er å være åpne om hvordan vi forvalter våre midler. Vi låner kun ut penger til samfunnsnyttige prosjekter og setter ærlighet høyt opp på dagsordenen.

Som en motvekt til masseproduksjon låner vi gjerne ut til mindre, men bærekraftige bedrifter og prosjekter. Gjennom å investere i Cultura Bank gjør du indirekte noe bra for både jordas miljø og mennesker. Dine investeringer gir ringvirkninger. Kanskje er vi brikken du mangler i din miljøvennlige livsstil?

Vi er stolte av å bruke penger på smarte prosjekter og å få høyest score i Etisk Bankguide. Banken fikk dessuten i 2010 Nordisk råds natur- og miljøpris.

Sertifiseringer og medlemskap:

Lånene er inndelt i «People», «Planet» og «Prosperity», kategorier som benyttes i rapporteringen til Global Alliance for Banking on Values (GABV), såkalte «triple-bottom-line lån

Bestill prospekt
0
Midler lånt ut i 2016
0%
People
0%
Planet
0%
Prosperity
0%
Other

Våre verdier

Cultura Bank er en annerledes bank. Vi er den eneste banken i Norge som forteller deg hva pengene dine lånes ut til. Som kunde hos oss kan pengene dine være med på å skape ren luft, rent vann, mer rettferdighet og større fellesskap.

Det gir god samvittighet å vite at vi sammen kan utgjøre et etisk alternativ til de andre bankene. Det er godt å føle at vi tror på noe og sammen kan handle ut fra andre perspektiver enn bare de rent egoistiske.

Forskjellen mellom oss og andre banker er at Cultura Bank kun låner ut penger til samfunnsnyttige prosjekter. Du vet alltid hva vi låner ut penger til. Vi offentligjør alle utlånene på våre nettsider.

Bestill prospekt

Fyll ut skjema og motta informasjon om hvordan du blir medeier

Gjennom å kjøpe egenkapitalbevis i Cultura Bank hjelper du oss å gjøre verden til et bedre sted samtidig som du tjener penger

For å delta i årets emisjon kan du fylle ut skjemaet. Du vil da få tilsendt prospekt, tegningsblankett og øvrige vedlegg.

Målet for avkastning er en rente som ligger klart høyere enn det man kan oppnå på en sparekonto.

Bankens årlige overskudd fordeles forholdsmessig mellom egenkapitalbevisenes eierandel og institusjonens øvrige kapital. Utbytte kan utdeles dersom bankens totale kapitalsituasjon tillater dette. For Cultura Banks vedkommende har de vært praksis å dele ut ca. 50 % av overskuddet som utbytte mens den andre halvparten fordeles forholdsvis mellom utjevningsfond og grunnfond.

Svar på ytterligere spørsmål om egenkapitalbeviset, blant annet om beskatning, finnes påSparebankforeningens nettsider.

Det er et bevisst valg at egenkapitalbevis i Cultura Bank ikke er notert på Oslo Børs. Banken ønsker at dens kapitalgrunnlag primært skal bygges opp av mennesker, institusjoner og virksomheter som ser berettigelsen av en slik bank i Norge og som derfor ser dette som en langsiktig investering.

Cultura Bank legger forholdene til rette for omsetning av egenkapitalbevis, men da antall kjøpere og selgere til enhver tid er begrenset, må det påregnes at omsetningen kan ta noe tid.

Banken har fra tid til annen tillatelse til å ha en egen beholdning og vil prøve å hjelpe til med omsetning. Banken stiller imidlertid ingen omsetningsgaranti.

Siden egenkapitalbevisene første gang ble tilbudt i 1996 har de som regel vært omsatt til pålydende verdi, kroner 1000,-. Denne verdien ligger også nær bevisenes bokførte verdi i dag.

Egenkapitalbevisene kan selges eller på annen måte overdras direkte til en som er interessert å bli egenkapitalbeviseier. Alt erverv av egenkapitalbevis skal meldes til banken og styret skal godkjenne ny eier.

I følge bankens vedtekter er stemmevekten for egenkapitalbeviseierne på det årlige forstanderskapsmøtet (generalforsamlingen) ca. 33 % (4/12).

Bankens kunder (innskyterne) har samme innflytelse, mens de ansatte i banken kan stemme for 25 % (3/12) av totalen. I tillegg oppnevner det offentlige en representant. Vedtektene i banken ble i løpet av 2016 tilpasset den nye Finansforetaksloven.

Den nye «Finansforetaksloven» trådte i kraft fra 1. januar 2016 og innfasingen av loven og ulike nye bestemmelser i form av forskrifter vil finne sted over de neste 1-2 årene.

Bankens vedtekter er tilpasset den nye loven, men egenkapitalbevisets stilling forblir uendret. Det gis større fleksibilitet med hensyn til forstanderskapets sammensetning.

Egenkapitalbeviset er på samme måte som en aksje ren risikokapital. Taper banken penger, kan dette verdipapiret bli mindre verdt. En sparebanks egenkapital er imidlertid sammensatt av flere typer fond i tillegg til egenkapitalbevisene. Enkelt sagt må alle bankens fond være brukt før eierandelskapitalen angripes.

Risikoen som ligger i å investere i en bank er beskrevet i bankens regnskapsrapporter og i Risikorapporten. Cultura Banks policy er å vise frem hvert enkelt bedriftsmarkedslån, noe som i forhold til andre banker gir en unik anledning til vurdering av risikoen ved en investering i banken. Bankens tap på lån siden oppstart er lave og på linje med det som er normalt for norske banker.